Energiberäkning och energibalansberäkning

Energiberäkning

Även kallad Energibalansberäkning

När du fått ditt beslut om beviljat bygglov är det dags för Tekniskt samråd med en byggnadsinspektör på bygglovsenheten.

Byggnadsinspektören som leder samrådet kräver ofta in ett antal handlingar som ligger till grund för att han eller hon kan skriva ut ditt startbesked. Energiberäkning är en av dessa handlingar.

Energiberäkning skall utföras vid nybyggnad och vissa fall även tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig byggnad.

Eftersom detta är svårt att hålla koll på när man endast bygger hus ett fåtal gånger i livet löser självklart vi det åt er. Vi är certifierade energiexpert som gör din energiberäkning och ser till att beräkningen klarar kraven. 

Läs om hur du kan sänka din energiförbrukning här

Krav under 90kWh/m2 per år

För att klara kraven ska husets primärenergital hamna under 90 kWh/m² och år. Detta räknas ut genom att ta den beräknade energiförbrukningen (på årsbasis) och delar det med den så kallade A-temp arean (antal m² som ska hållas över 10 °C i byggnaden). För bästa möjliga resultat skall en energiberäkning tas fram i projekteringsstadiet då jag kan tipsa och hur man sänker energiförbrukningen eller förbättrar byggnaden ur energisynpunkt.

EnergyCalc

Programmet som används vid energiberäkningar är EnergyCalc och uppdateras kontinuerligt för att följa Boverkets senaste regler i BBR. EnergyCalc är Sveriges enda energiberäkningsprogram som är helt uppbyggd enligt beräkningsstandarder från ISO som rekommenderas av Boverket och EU vilket har gett säkra beprövade resultat.