Kontrollansvarig enligt PBL med högsta behörigheten K

Kontrollansvarig

Högsta behörigheten K, kontrollansvarig enligt PBL.

Vi hjälper dig med att vara kontrollansvarig på din nybyggnation. 

Vi har suttit på andra sidan bordet som byggnadsinspektör och har därför en stor fördel med den erfarenheten och vet vad som krävs in och hur hela processen fungerar.

Vi har högsta behörigheten K enligt PBL. Denna högsta behörigheten får man bara om man har jobbat inom just denna verksamheten i över 6år och blir godkänd på en skriftlig kontrollansvarig tentamen.

Vår process

Steg 1

Bygglovsansökan

Som kontrollansvarig låter ni oss fokusera på den ofta krångliga kontakten med kommunen där vi gärna är med från början.

Vi hjälps åt att tolka detaljplaner om t.ex hur mycket ni får bygga och kan ge er tips och trix på hur ni kan spara in “gratis” ytor att bygga på som man vanligtvis inte tänker på.


Så fort ni lämnar in ansökan för ert bygglov är vi med och störtar er och förklarar vad kommunen är ute efter om ni skulle åka fast i ett oväntat stopp.

 

Steg 1

Steg 2

Tekniskt Samråd med Kommunen

Till det tekniska samrådet som bygglovsenheten ska kalla till efter beslut om bygglov har tagits hjälper vi er med att ta fram en kontrollplan och andra väsentliga dokument som inspektören önskar att få in.

När vi har fått startbesked är det bara att tuta och köra och din kontrollansvarig börjar sina regelbundna platsbesök på arbetsplatsen.

Under byggskedet har vi hand om alla pappersarbeten så att du som kund kan fokusera på om du verkligen ska köra med det gråa kaklet istället för det beiga… Och givetvis, när frågorna uppstår är det bara att ringa så går vi igenom och rättar ut era frågetecken.

Steg 2

Steg 3

Slutsamråd

När vi närmar oss slutet på byggnationen kallar din kontrollansvarig till slutsamråd. Då kommer byggnadsinspektören ut och ser till att vi har följt de regler och lagar som finns att rätta sig efter och att vi har byggt enligt bygglovet.

Före slutsamrådet ser vi till så att allt ser ordentligt ut och ser till att alla begärda handlingar finns på plats så att det går snabbt och enkelt på slutmötet med kommunen. Har vi allt färdigt till slutsamrådet ju snabbare kan ni flytta in i ert nya hus.

Steg 3

1. Hjälp med Kommunansökan

Som kontrollansvarig låter ni mig fokusera på den ofta krångliga kontakten med kommunen där jag gärna är med från början.
Så fort ni lämnar in ansökan för ert bygglov är jag med och störtar er och förklarar vad kommunen är ute efter om ni skulle åka fast i ett oväntat stopp.

Jag hjälper er att tolka detaljplaner om t.ex hur mycket ni får bygga och kan ge er tips och trix på hur man kan spara in “gratis” ytor att bygga på som man vanligtvis inte tänker på.

2. Vi tar bland annat fram en kontrollplan

Till det tekniska samrådet som bygglovsenheten ska kalla till efter beslut om bygglov har tagits hjälper jag er med att ta fram en kontrollplan och andra väsentliga dokument som inspektören önskar att få in.

När vi har fått startbesked är det bara att tuta och köra och jag börjar mina regelbundna platsbesök på arbetsplatsen.

Under byggskedet har jag hand om alla pappersarbeten så att du som kund kan fokusera på din nya villa. Och givetvis, när frågorna uppstår är det bara att ringa så går vi igenom och rättar ut era frågetecken.

3. Slutsamråd

När vi närmar oss slutet på byggnationen kallar jag som kontrollansvarig till slutsamråd då byggnadsinspektören kommer ut och ser till att vi har byggt enligt bygglovet och att vi följer de regler och lagar som finns att rätta sig efter.

Före detta slutsamråd åker jag ut och kikar så att allt ser ordentligt ut och ser till att alla begärda handlingar finns på plats så att det går snabbt och enkelt på slutmötet med kommunen.